Alakeskus SRSTHK 16/4

Alakeskus SRSTHK 16/4

Tuotenumero: 18001

Tietoa

Paino: 3,4 Kg

10 M VSN 3 X 1,5S kaapeli